Op weg naar De Nieuwe Democratie

V an overleven naar gelukkig zijn. Een samenleving waarin de mensen simpelweg gelukkig zijn. Wie wil dat nou niet? We willen allemaal gezien worden door de ander. Er toe doen. Dat de ander begrip voor ons heeft. Een empathische samenleving waarin geluk centraal staat. Terug naar werken volgens de bedoeling. Onze huidige samenleving kent misstanden, het wringt. In mijn werk als politicus benoemde ik dit al als de onbedoelde effecten van beleid. Het waarom het bestuurders en politici maar niet lukt om duurzame beslissingen te nemen. Uit mijn eigen werkzaamheden voor en achter de schermen in de politiek ontdekte ik dat er nog geen sluitend alternatief voorhanden is. Waarop ik besloot om te gaan werken aan een visie hierop. Hoe zou de samenleving op een duurzame manier kunnen functioneren? Waarbij de focus op geluk staat. Welke waarden moeten dan centraal gesteld worden? Een exploratief onderzoek naar “hoe wordt het beter dan dit?” met een “het kan wel” als uitgangspunt. Het vervolg op de participatiesamenleving, betekenis economie en de rol van geluk in onze samenleving. Waar kwaliteit van leven en welzijn voorop staan.

Macro: zachte waarden

I n 2003 deed ik uitgebreid onderzoek naar solidariteit in onze samenleving. Anno 2019 lijkt dit woord nauwelijks meer in ons taalgebruik te bestaan. Wel wordt er geschreven over geluk en de hang naar een empathische samenleving. Economen schrijven dat de toekomst van onze economie ligt in de zogenoemde “betekenis economie”.

Micro: nieuwe pijlers

D eze nieuwe tijd vraagt om je doelen te herzien. Als uitgangspunt neem ik de zachte waarden als welzijn, geluk, en empathie. Mijn leven leek onmogelijk. Een prachtvoorbeeld van hoe ingewikkeld we alle systemen hebben gemaakt zodat niemand het meer snapt. De patiënt niet, de aanvrager niet, de ambtenaar niet, de minister niet. Ook de dokter had geen passend antwoord. Geen behandeling mogelijk. Dit vraagt om een andere aanpak. Dokter Anders. Inzet op kwaliteit van leven ipv op gezondheid en inkomen.